Czy trzeba zbroić nadproża nad otworami drzwiowymi?

Nadproża są ważnym elementem w konstrukcji domu jednorodzinnego. Umieszczamy je bezpośrednio nad otworami drzwiowymi lub okiennymi. Główną rolą elementów nadprożowych jest poprawne przeniesienie ciężaru znad otworu na sąsiadujące ściany. Wykonywanie nadproży jest konieczne z punktu widzenia ochrony muru przed pojawieniem się uszkodzeń – każdy otwór w ścianie jest w rzeczywistości miejscem osłabienia. Czy ze względu na swoją rolę w ścianie nadproże musi być zbrojone?

Zbrojenie nadproża – czy jest konieczne?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zbrojenie nadproża nad otworem drzwiowym jest niezbędne. Wszystko zależy od warunków pracy w obiekcie i od rodzaju projektowanego nadproża. To, czy nadproże będzie zbrojone czy nie, wynika głównie z funkcji konstrukcyjnej ściany, a mianowicie z tego, czy wykonujemy nadproże w ścianie działowej czy też ścianie nośnej.

W ścianach działowych (nienośnych), z uwagi na stan obciążenia przegrody, można zastosować lekki, gotowy wariant nadproża np. z Systemu Budowy H+H – belkę nadprożową niezbrojoną TEMPO N.

Bardziej wymagające będzie wykonywanie nadproży w ścianach nośnych. Większe obciążenie ściany przekłada się bezpośrednio na wyższe wymagania wobec elementów konstrukcyjnych (w tym również nadproży). W przypadku wykonywania nadproży w ścianach nośnych można zastosować np. H+H belki nadprożowe zbrojone.

Oba wymienione elementy są nadprożami prefabrykowanymi z betonu komórkowego, które przywożone są na budowę w postaci gotowej.

Nadproża wykonywane na placu budowy

Jeśli otwór drzwiowy ma znaczną długość, do wykonania nadproży można zastosować nadproża wykonywane w szalunkach traconych np. H+H kształtkach U. Kształtki należy ułożyć na prawidłowo wypoziomowanym podłożu i odpowiednio podeprzeć. Łączy się je ze sobą, wypełniając spoinę pionową, dzięki czemu powstaje tzw. korytko nadproża. W szalunku traconym z betonu komórkowego należy następnie ułożyć odpowiednio dobrane zbrojenie. Końcowym etapem wykonywania tego typu nadproży jest zalanie szalunku traconego oraz zbrojenia betonem.

Innym, wciąż bardzo popularnym, rozwiązaniem jest zastosowanie monolitycznych nadproży żelbetowych, zbrojonych na budowie z wykorzystaniem prętów ze stali żebrowanej. Zbrojenie umieszcza się w odpowiednio przygotowanym deskowaniu i następnie zalewa betonem.

Czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje nadproży?

Zarówno przy zastosowaniu szalunku traconego z kształtek U, jak i wykonując zbrojone na budowie żelbetowe nadproża, czas realizacji inwestycji ulega wydłużeniu. Warianty te wymagają bowiem planowania przerw technologicznych na czas dojrzewania betonu. Gotowy wariant nadproża (ze zbrojeniem lub bez), można bez trudu osadzić w konstrukcji muru, po czym bez konieczności przerywania prac można przejść do kontynuacji prac murarskich.

Nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego z uwagi na charakterystykę materiału dają dodatkowe zalety – uzyskania jednorodnej powierzchni muru (łatwość wykończenia) i zabezpieczenia obiektów przed wystąpieniem mostków cieplnych (dzieje się tak ze względu na korzystne właściwości termoizolacyjne betonu komórkowego, dzięki którym nie występuje konieczność dodatkowego docieplania muru na poziomie nadproży).

Redakcja djakdesign.pl