Sprzedaż nieruchomości podatek – podstawowe informacje

Nabywanie i sprzedaż nieruchomości to czynności, które związane są nie tylko z przeniesieniem aktu własności, ale wymagają one również podjęcia innych towarzyszących działań wynikających z przepisów prawa. Wśród wspomnianych czynności, które należy podjąć w związku ze sprzedażą nieruchomości wymienić należy choćby konieczność odprowadzenia stosowanego podatku.

Sprzedaż nieruchomości podatek

Warto pamiętać o tym, że proces sprzedaży nieruchomości, w tym działki, domu lub mieszkania nie kończy się wraz z przekazaniem kluczy nabywcy czy złożeniu podpisu u notariusza. Jak wspomniano powyżej, konieczność uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości jest jednym z podstawowych obowiązków sprzedającego. Kwestie związane z niniejszym podatkiem reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu, warto zatem zastanowić się nad tym: kto podlega opodatkowaniu oraz jaka jest wysokość tego podatku?

Sprzedaż nieruchomości podatek – kto podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z przepisami prawa osoba dokonująca sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu w przypadku, w którym transakcja dokonywana jest przed upływem pięciu lat podatkowych od momentu jej nabycia. W tej sytuacji nie ma znaczenia to czy pod pojęciem nieruchomości kryje się dom czy mieszkanie.

Sprzedaż nieruchomości podatek – lata podatkowe i pojęcie dochodu

Lata podatkowe to okres występujący od momentu nabycia do zbycia nieruchomości, w przeciągu którego obowiązuje konieczność odprowadzenia do Urzędu Skarbowego odpowiedniego podatku dochodowego. Przykładowo, jeżeli dana osoba nabyła nieruchomość w 2021 roku, może ją sprzedać z pominięciem opodatkowania dopiero w 2027 roku. Zgodnie z przepisami jego wysokość wynosi 19% liczonych od dochodu transakcji. Należy podkreślić to, że podatek liczony jest od kwoty dochodu, a nie od całkowitej kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży. Jeżeli zatem dana nieruchomość została zakupiona na 360 000 zł i zostaje sprzedana przed upływem pięciu lat za cenę 390 000 zł, to różnica wynosi 30 000 zł. Od tej kwoty należy odjąć wszystkie koszty związane z przebiegiem transakcji, w tym na przykład usługi pośrednika. Uzyskana wartość stanowi wówczas dochód, w oparciu o który wyliczany jest konieczny do odprowadzenia podatek dochodowy.

Sprzedaż nieruchomości podatek – nieruchomości nabyte drogą spadku

Jeszcze do niedawna osoba, która odziedziczyła w formie spadku daną nieruchomość i dokonała jej sprzedaży przed upływem pięciu lat od śmierci spadkodawcy podlegała opodatkowaniu. W 2019 roku doszło jednak do zmian przepisów, zgodnie z którymi okres liczony jest od roku zakupu nieruchomości przed spadkodawcę, a nie od daty jego śmierci.

Sprzedaż nieruchomości podatek – kwestie rozwodowe

W przypadku rozwodników znowelizowane przepisy przyjmują okres liczenia lat podatkowych od momentu zakupu przez ówczesnych małżonków danej nieruchomości. Przed zmianą przepisów w 2019 roku lata podatkowe liczone były od momentu złożenia podpisów na dokumentach dotyczących podziału majątkowego.

Sprzedaż nieruchomości podatek – zwolnienie z podatku

Osoby fizyczne, które zbywają nieruchomości przed upływem pięciu lat podatkowych mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Warunkiem jej uzyskania jest przeznaczenie dochodu z transakcji na cele mieszkaniowe. Musi się to jednak odbyć w przeciągu trzech lat. Do 2019 roku czas ten obejmował dwa lata. Co istotne, istotnym dokumentem potwierdzającym nabycie nieruchomości jest akt przeniesienia własności, a nie umowa przedwstępna. Cele mieszkaniowe muszą zostać udokumentowane, w przeciwnym razie sprzedawca zobowiązany jest do złożenia korekty zeznania rocznego PIT-39 oraz uwzględnienia podatku dochodowego i ustawowych odsetek. Co istotne, pod pojęciem celu mieszkaniowego rozumie się nie tylko zakup domu lub mieszkania, ale również rozbudowę czy remont posiadanej nieruchomości.

Redakcja djakdesign.pl